آموزش تبلو Tableau – نحوه اتصال انواع فایل های اکسل به تبلو

در این قسمت از آموزش نرم افزار تبلو  Tableau  به نحوه اتصال انواع  فایل های اکسل excel به  داشبورد تبلو پرداخته میشود.

ادامه مطلب