نویسنده: تیم هوش تجاری آماتک

نظرات مشتریان – گروه های کاربردی

نظرات مشتریان – گروه های کاربردی

نظرات مشتریان در مورد نرم افزار تبلو Tableau ، گروه های کاربری جامعه را بر اساس داده ها می سازند.

ادامه مطلب
نظرات مشتریان –  Data skills are hot

نظرات مشتریان – Data skills are hot

نظر مشتریان تبلو – نرم افزار Tableau اساسا نظر شما در برابر آنچه که شما می توانید با داده های حجیم انجام دهید تغییر خواهد داد.

ادامه مطلب
نظرات مشتریان – تبلو برای دانشگاه

نظرات مشتریان – تبلو برای دانشگاه

نظر دانشجویان و اساتید دانشگاهی در مورد نرم افزار تبلو Tableau – در سال 2023 تبلو به عنوان لیدر برتر در حوزه هوش تجاری شناخته شد.

ادامه مطلب
وبینار آموزش تبلو Tableau – بخش 3

وبینار آموزش تبلو Tableau – بخش 3

در این دوره وبینار، به مفاهیم کلی هوش تجاری BI و ساختار کلی نرم افزار تبلو Tableau پرداخته میشود. بخش 3

ادامه مطلب
وبینار آموزش تبلو Tableau – بخش 2

وبینار آموزش تبلو Tableau – بخش 2

در این دوره وبینار، به مفاهیم کلی هوش تجاری BI و ساختار کلی نرم افزار تبلو Tableau پرداخته میشود. بخش 2

ادامه مطلب