تبلو سرور (Tableau Server) چیست؟

تبلو سرور Tableau Server این امکان را فراهم می سازد تا در هر بستری و در هر زمانی بتوانید داشبوردهای خود را مشاهده نمایید. تبلو سرور چیست؟ نرم افزار تبلو سرور با هدف اشتراک و استفاده آسانتر از داشبوردها، طراحی شده است. تبلو سرور این امکان را برای شما فراهم می سازد تا در هر

ادامه مطلب