آموزش تبلو Tableau – نحوه اتصال انواع بانکهای اطلاعاتی

در این قسمت از  آموزش نرم افزار تبلو Tableau به نحوه اتصال انواع بانکهای اطلاعاتی می پردازیم و بررسی می کنیم تبلو دسکتاپ Tableau Desktop به چه منابعی متصل میشود.

ادامه مطلب