دسته: وبینار آموزشی

وبینار آموزش تبلو Tableau – بخش 3

وبینار آموزش تبلو Tableau – بخش 3

در این دوره وبینار، به مفاهیم کلی هوش تجاری BI و ساختار کلی نرم افزار تبلو Tableau پرداخته میشود. بخش 3

ادامه مطلب
وبینار آموزش تبلو Tableau – بخش 2

وبینار آموزش تبلو Tableau – بخش 2

در این دوره وبینار، به مفاهیم کلی هوش تجاری BI و ساختار کلی نرم افزار تبلو Tableau پرداخته میشود. بخش 2

ادامه مطلب
وبینار آموزش تبلو Tableau – بخش 1

وبینار آموزش تبلو Tableau – بخش 1

در این دوره وبینار، به مفاهیم کلی هوش تجاری BI و ساختار کلی نرم افزار تبلو Tableau پرداخته میشود.

ادامه مطلب