هوش تجاری – تبلو – Visual Analytics in the Cloud

766
منتشر شده در 24 دسامبر, 2017 توسط AMATV
نرم افزار هوش تجاری Tableau از هر نرم افزاری ۱۰ تا ۱۰۰ برابر سریعتر عمل می کند.—- این نرم افزار برای تحلیل چگونگی کسب و کار مردم طراحی شده است.—- اطلاعات تکمیلی در مورد نرم افزار —-به همراه مشاوره در این حوزه —- آماتک
مجموعه برچسب