منتشر شده در 14 ژانویه, 2017 توسط AMATV
آموزش نرم افزار هوش تجاری - amatek
آموزش نرم افزار هوش تجاری – Tableau Software
 
دوره دوم :
Connecting to Data
 
قسمت اول :
Getting Started with Data
 
موارد آموزشی این قسمت :
 
CONNECT TO DATA SCREEN
EXCEL, CSV, AND TEXT
CONNECTING TO TABLES
 
 
 
مجموعه برچسب