نرم افزار Tableau Software

معرفی نرم افزار  Tableau Software


نرم افزار Tableau به افراد در شنا سایی و درک داده ها یاری میر ساند . هم اکنون بیش از ۳۹۰۰۰ سازمان در گو شه و کنار جهان از این نرم افزار استفاده میکنند. نرم افزار Tableau تجزیه و تحلیل سریع و اطلاعات کسب و کار شما را در سطح بالایی ، فرآهم میآورد. با این نرم افزار میتوان در عرض چند دقیقه یک سری تصویرسازی ها (visualizations) را انجام داد و با دیگران به اشتراک گذاشت .


نرم افزار Tableau به افراد کمک میکند تا داده ها را بررسی کرد ه و درک کنند. این نرم افزار سرعت تجزیه و تحلیل، تجسم سازی و به اشتراک گذاری اطلاعات را افزایش میدهد. بیش از ۳۹۰۰۰ مشتری در سطح جهان با استفاده از Tableau نتایجی سریعتر حاصل میکنند. و ده ها هزار کاربر از Tableau Public برای به اشتراک گذاری بلاگ ها و وبسایت هایشان استفاده میکنند .


Tableau بعنوان ارایه کننده نرم افزار هوش تجاری برتر در این حوزه قرار گرفته است که به سبب قابلیت های خاص آن در شناسایی غیرانحصاری و مدیریت شده ی داده ها میبا شد. داشبوردهای تحلیلی، تشریح داده ها، ترکیب داده ، و استفاده ی ا ز cloud ، قابلیت های این نرم افزار هستند. جستجوی مستقیم Tableau به گستره ی و سیعی از منابع داده ی SQL و MDX و نیز یک تعداد از توزیعات Hadoop ، پشتیبانی از برای Google BigQuery ، Salesforce ، و Google Analytics دسترسی دارد. اینها قابلیت های خاص این پلت فرم هستند. در نتیجه مشتریها نیاز به فضای حافظه ی کمتری دارند درحالیکه حجم داده های مورد تجزیه و تحلیل آنها بالاست