معرفی محصول جدید شرکت Tableau - نسخه ۲۰۱۸

می توانید به انواع منابع اطلاعاتی، دیتابیس و فایل های متنی بدون یک خط کد نویسی متصل شوید وآنها را ترکیب نمایید.
آموزش هوش تجاری - نرم افزار هوش تجاری - آماتک
Isaac Kunen
Senior Product Manager
اگر در حال حاظر از تبلو دسکتاپ و تبلو سرور استفاده می کنید، دیگر نیازی به ابزار جانبی جهت ETL داده ها نخواهید داشت و با تبلو پرپ کلیه نیازهای مربوط به تجمیع و پاک سازی داده ها را انجام خواهد داد.
آموزش هوش تجاری - نرم افزار هوش تجاری - آماتک
Anushka Anand
Senior Product Manager
این فرایند به سرعت قابل انجام است و خروجی کار بصورت فایل tde , hyper بعنوان خروجی تبلو دسکتاپ قرارخواهد گرفت و دیگر نیازی نیست داده ها را مجدد در تبلو دسکتاپ تجمیع و پاک سازی نمایید.
آموزش هوش تجاری - نرم افزار هوش تجاری - آماتک
Arthor Gyldenege
Senior Product Managet
فرایند ETL ، پاک سازی، ترکیب و تجمیع داده ها بصورت flow و بدون کد نویسی خواهد بود.
آموزش هوش تجاری - نرم افزار هوش تجاری - آماتک
Anushka Anand
Senior Product Manager
براحتی می توانید یک تصویر کامل از کل جداول اطلاعاتی شامل فیلدها و محتویات آن مشاهده کنید. همچنین تبلو پرپ امکان نمایش فراوانی داده ها با ترکیب رنگی مختلف را برای کاربر فراهم می سازد.
آموزش هوش تجاری - نرم افزار هوش تجاری - آماتک
Arthor Gyldenege
Senior Product Manager