تحلیل و بررسی Tableau Prep

یک تصویر کامل از داده های شما!

براحتی می توانید یک تصویر کامل از کل جداول اطلاعاتی شامل فیلدها و محتویات آن مشاهده کنید. همچنین تبلو پرپ امکان نمایش فراوانی داده ها با ترکیب رنگی مختلف را برای کاربر فراهم می سازد.

نتایج فوری

به سادگی می توانید داده های خود را ویرایش نمایید و با هر تغییری در ساختار جداول، فیلدها و محتویات به سرعت می توانید نتایح آنرا مشاهده نمایید حتی باداشتن میلیون ها ردیف رکورد داده …

هوشمندانه  و متفاوت از هر روش دیگری پیش برید.

با تکنیک های هوشمندانه می توانید چالش های مربوط به داده های کثیف را برطرف نمایید. تبلو پرپ با روش خوشه بندی فازی fuzzy clustering می تواند کارهای تکراری مربوط به ETL و پاک سازی داده ها را با یک کلیک انجام دهد.

با فلو کارها به سرعت پیش می رود!

فرایند ETL ، پاک سازی، ترکیب و تجمیع داده ها بصورت flow و بدون کدنویسی خواهد بود.این فرایند به سرعت قابل انجام است و خروجی کار بصورت فایل tde , hyper بعنوان خروجی تبلو دسکتاپ قرارخواهد گرفت و دیگر نیازی نیست داده ها را مجدد در تبلو دسکتاپ تجمیع و پاک سازی نمایید.اگر در حال حاظر از تبلو دسکتاپ و تبلو سرور استفاده می کنید، دیگر نیازی به ابزار جانبی جهت ETL داده ها نخواهید داشت و با تبلو پرپ کلیه نیازهای مربوط به تجمیع و پاک سازی داده ها را انحام خواهد شد.

به انواع منابع داده وصل شوید.

می توانید به انواع منابع اطلاعاتی، دیتابیس و فایلهای متنی بدون یک خط کدنویسی متصل شوید و انها را ترکیب نمایید.