مقالات در حوزه هوش تجاری

در این مقاله ابتدا به معرفی اصول و مبانی سیستم های هوش تجاری پرداخته و اجزا و عناصر اصلی یک سیستم هوش تجاری را بررسی می کند. سپس به بررسی کاربرد این سیستم در صنعت بانکداری پرداخته و به صورت نمونه این سیستم در بانک سامان  به طور جامع مورد ارزیابی  قرار گرفته است.
در طول ۱۰ سال گذشته ، رویکرد به مدیریت کسب و کار در جهان تغییر کرده است. سازمان ها اهمیت تاکید کردن بر موفقیت اهدافی را که با استراتژی های استاندارد تعریف شده اند ، دریافته اند سازمان ها بر اساس دانش و شبکه های جدید، ترکیب های جدیدی در پاسخ به شرایط و محدودیت  های محیطی و تغییرات سریع شکل میدهند.

پیاده سازی هوش تجاری برای شرکت مپنا

امروزه سیستم های هوش تجاری با ارائه تحلیل ها و تجمیع اطلاعات و تبدیل آن به دانش قابل تصمیم گیری به ابزاری پرطرفدار برای مدیران تبدیل شده است. استقرار موفق سیستم هوش تجاری نیازمند انطباق نیازمندی های سازمان با ویژگی های سیستم هوش تجاری است.در ابن مقاله شرکت مدیریت نیروگاهی مپنا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است

هوش تجاری در بستر رایانش ابری

استفاده از مدل هوش تجاری سنتی به دلیل نیازبه حجم عظیم فضای ذخیره سازی،سرورهای پرقدرت، سخت افزار و نرم افزارگران قیمت هزینه های بسیاری را در بر می گیرد، که برای سازمان ها مقرون به صرفه نمی باشد. در دنیای اقتصاد امروز سازمانها برای ماندن در بازار رقابت می بایست ساختار تجاری خود را با فناوریهای نوین وفق دهند.

عوامل حیاتی در موفقیت هوش تجاری

طبق نظر رین اشمیت و فرانسیس ، سیستم هوش تجاری مجموعه یکپارچه ای از ابزارها، فن آوری‌ها و محصولات برنامه ریزی شده ایست که برای جمع آوری، هماهنگی، تحلیل و در دسترس قرار دادن داده ها استفاده می شوند. بطور ساده می توان گفت وظایف اصلی سیستم هوش تجاری شامل اکتشاف هوشمند، یکپارچه سازی، تجمیع و تحلیل چند بعدی داده های نشات گرفته از منابع مختلف اطلاعاتی است

طراحی مدیریت دانش با هوش تجاری

دانش در یک سازمان نوین دارای یک نقش استراتژیک می باشد.در نتیجه، سازمان باید بداند که چگونه دانش را مدیریت نماید. مدیریت دانش،مفهومی از جمع اوری سیستماتیک، سازماندهی ،ذخیره سازی و اشتراک دانش با هدف دستیابی به اهداف سازمان می باشد. اقزایش مقادیر و دینامیک های دانش باعث بروز یک نیاز به استفاده از فناوری اطلاعات گردیده است که این مسئله تحت عنوان سیستم مدیریت دانش بحث می شود.

شاخص های هوش تجاری در CRM

امروزه مدیریت علمی سازمان، مستلزم به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پیشبرد اهداف سازمانی میباشد. یکی از جنبه های به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان، استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری برای حفظ مشتریان و جذب مشتریان جدید است. با توجه به دنیای پیچیده و رقابتی امروز که اطلاعات به سرعت در حال تغییر است، وجود بینش صحیح و بهنگام از فعالیت ها و شرایط تجارت برای کنترل سازمان است.

مراحل کلیدی هوش تجاری در سازمان

در این مرحله تصمیم می گیریم “چه می خواهیم بدانیم ؟” پاسخگویی به این سؤال به دانستن نیازهای سازمان مورد نظر برای اتخاذ تصمیمات کلیدی تجاری منجر می شود . در بخش های مختلف هر سازمان ، برای مدیران سؤالات مختلفی مطرح می شود و معیارهای متفاوتی برای ارزیابی کارایی وجود دارد که همه این موارد باید شناسایی شوند.

ارائه مدل ارزیابی عملکرد هوش تجاری برمبنای فرآیند تحلیل شبکه فازی

در محیط تجاری سریعا در حال تغییر امروز، نیاز به اطلاعات تجاری سودمند برای سازمانها نه تنها به منظور کسب موفقیت بلکه برای بقاء حیاتی می باشد. با توجه به ناتوانایی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در برآورده کردن انتظارات تصمیم گیرندگان سازمانی در عرصه رقابت در سالهای اخیر، فن آوریهای هنر گونه ای نظیر هوش تجاری به یکی از مفاهیم مهم در مدیریت سیستمهای اطلاعاتی تبدیل شده و با فرهنگ سازمانهای پیشرو عجین شده است و در خط مقدم فناوری اطلاعات برای پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت قرار دارد. در این مقاله سعی شده است تا با شناسایی و معرفی مهمترین فاکتورها و عوامل مؤثر در عملکرد یک سیستم هوش تجاری، یک مدل ارزیابی عملکرد هوش تجاری (در قالب یک مطالعه موردی در یک سازمان تولید کننده نرم افزار) ارایه گردد و با توجه به عدم استقلال و وجود وابستگی بین عاملهای مؤثر، از روش فرآیند تحلیل شبکه فازی برای شناسایی وابستگی های ممکن بین عوامل و اندازه گیری آنها برای توسعه مدل ارزیابی استفاده شده و در ادامه، نتایج حاصله با روشهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی  و فرآیند تحلیل شبکه غیر فازی  مقایسه شده است.

هوش تجاری و تاثیر آن بر بهبود عملکرد مدیریت بنادر

این تحقیق به بررسی هوش تجاری و تاثیر آن بر بهبود عملکرد مدیریت بنادر در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان می پردازد.ابتدا ابعاد تاثیر گذار هوش تجاری و شاخص های موثر در هر بعد تعیین گردیدند که در قالب ۴ بعد فنی، سازمانی، کسب و کار و عملیاتی و ۴۰ شاخص بررسی شدند. سپس با استفاده از تحلیل ها اطلاعاتی که از طریق پرسش نامه جمع آوری شدند، به رتبه بندی و تاثیر ابعاد و شاخص اقدام گردیده تا موثرترین ابعاد و هم چنین شاخص های هر بعد تعیین شوند. نتایج تحقیقات حاکی از تاثیر گذاری شاخص های تعیین شده از دیدگاه کارشناسان فن آوری اطلاعات و امور بندری می باشد. تحلیل های گزارش دهی هوش تجاری که با شاخص های کلیدی عملکرد و داشبوردها ترکیب شده اند ، مدیران اجراییبندری و دریایی را برای رسیدن به بهبود مستمر، دست یابی به گزارش های کیفی و به موقع و اتخاذ تصمیم های استراتژیک کمک می کنند.

تبیین الگوی هوش تجاری در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت

امروزه در دنیای تجارت با حجم بالایی از اطلاعات و داده ها روبرو هستیم . دستاوردهای جدید در تکنولوژی اطلاعات به سازما ن ها توانایی دسترسی و ذخیره سازی اطلاعات را بشکل موثر و کارآمدی می دهد. در هر صورت فاصله زیادی میان انبوه داده ها و استفاده از آن ها وجود دارد . سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان کلید موفقیت سازما ن ها در محیط کسب و کار امروزه بسیار متحول گشته است . چنانچه سیستم اطلاعات حسابداری در حوزه حسابداری مدیریت توانایی تهیه اطلاعات به موقع و سریع را برای مدیران کسب و کار نداشته باشد موفقیت سازمان ها در محیط رقابتی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت . برای مقابله با رقبا و رشد استراتژی ها ی بلند مدت ، سیستم اطلاعات حسابداری  باید از تکنیک های هوش کسب و کار برای تهیه اطلاعات مالی بهنگام و به صرفه بهره جوید . در این تحقیق با استفاده از روش مطالعه اسنادی با مراجعه به پژوهش ها و مقالات مرتبط به بررسی برخی از معیارها و شاخ ص های کاربردی در زمینه سیستم های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر خصیصه هوش کسب و کار اقدام شده است ، به طوری که بر این اساس در قالب چهار دسته ارتباطات و استنتاج، سیست مهای هشدار دهنده و گزارش دهنده، ابزار های تحلیل و تصمیم گیری اثر بخش نسبت به ارائه الگو اقدام می شود . معیارهایی از قبیل تصمیم گیری گروهی، بهینه سازی، یکپارچه سازی، شبیه سازی، گزارش های گرافیکی، نمونه سازی بر اساس نسخه اصلی، فرایند استدلال دو طرفه، فن آوری آگاه سازی ، اطلاع رسانی بر حسب محتو ا، فازی سازی، داده کاوی، مخزن داده، فرایند تحلیل بهنگام، ایجاد کانا ل های ارتباطی ، ایجاد عامل هوشمند و غیره از جمله معیارهای حاصل از مرور ادبیات موضوع تلقی می شوند . لذا ضرورت کاربرد الگوی مبتنی بر هوش کسب و کار در سیستم ها ی اطلاعاتی حسابداری مدیریت پیشنهاد می گردد.

نیازمندیهای ارزیابی هوش تجاری در ERP – مطالعه موردی سازمان توسعه تجارت ایران

امروزه، مدیریت علمی سازمانها نیازمند استفاده مناسب از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند سیستمهای برنامه ریزی منابع سازما ن است. یکی از ابعاد این مطالعه، بررسی ارتباط سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان با هوش تجاری و پشتیبانی تصمیم گیری است. در این مقاله با توجه به طراحی و اجرای یک پیمایش، نیازهای اساسی مدیران سطوح مختلف سازمان از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در جهت پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت و ایجاد هوش تجاری مورد پرسش قرار گرفته و با توجه به تحلیل ویژگی های مدیریتی و ماهیت تصمیم گیری مدیران، فرض هایی نیز در زمینۀ ارتباط سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و تصمیم گیری مدیریت بررسی شدند. به منظور ارائۀ چارچوبی عملی برای به کارگیری راهکارها، با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره، مسئلۀ جست وجوی مناسب ترین راه حل ممکن برای برآورده سازی نیازها، دنبال گردیده و با به کارگیری روش آنتروپی شانون، وزن معیارها  (نیازمندیها) و سپس با استفاده از مدل  TOPSIS اولویت پیاده سازی مناسب ترین راه حل ها، مشخص شده اند.
  

ارایه الگویى براى بهبود هوش تجارى در بازاریابى صنعت بیمه الکترونیک

استقرار و بازاریابى موفقیت آمیز بیمه الکترونیک مقوله اى میان بخشى است که نیازمند آماده بودن زیرساخت ها و ابزارهاى فناورى اطلاعات است. یکى از این زیرساخت ها هوش تجارى است. از این رو هدف این مقاله ارایه الگوى جهت بهبود هوش تجارى در صنعت بیمه الکترونیک است. جامعه آمارى این تحقیق مدیران و کارشناسان ۳۵ نمایندگى بیمه نوین در سطح شهر تهران است. به منظور جمع آورى اطلاعات لازم از یک پرسشنامه هوش تجارى محقق ساخته شامل چهار بعد (فناورى اطلاعات، کارکنان سازمان، دانش سازمان و فرهنگ و نوآورى) و ۲۰ شاخص استفاده شده است. نتایج آزمون من-ویتنى حاکى از وجود شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب در تمامى ابعاد هوش تجارى در این سازمان بود. در مرحله دوم شاخص هاى داراى شکاف منفى از طریق الگوى کانو به سه دسته نیازهاى جذاب، عملکردى و الزامى تقسیم شدند که بیان کننده وجود پنج شاخص در دسته نیازهاى الزامى بود. به دلیل اهمیت این پنج شاخص در بهبود هوش تجارى بیمه الکترونیک، از طریق الگوى QFD برای بهبود آنها استخراج شد. شایان ذکر است که براى به دست آوردن دیدگاهى جامع تر در این زمینه، هر یک از شاخص هاى ده گانه با رقباى سازمان نیز مقایسه شدند. که فقط در چهار شاخص از این ده شاخص بیمه نوین نسبت به رقبا برترى دارد که نشان دهنده ى ضعف سازمان در شش شاخص است. این نتایج، لزوم توجه بیش از پیش مسئولان این بیمه را نسبت به بهبود هوش تجارى در بخش بیمه الکترونیک روشن مى سازد.

تحلیل روابط بین هوش های فرهنگی و معنوی با هوش تجاری در مدیران
هوش تجاری - Business Intelligence
بررسی کاربرد هوش تجاری در فرایندهای دولت الکترونیکی