هوش تجاری – نظرات – .Tableau for Academia

542
منتشر شده در ۳ دی, ۱۳۹۶ توسط AMATEK
چرا شما برای ارتباط بین منابع مختلف داده ای خود نیاز به طراحی و کشیدن ارتباطات بین داده ای خود هستید؟ — با تبلو شما به این کار نیازی ندارید. شما به راحتی می توانید با دراگ و دراپ کردن منابع مختلف داده ای خود ارتباطات را شکل دهید و آنالیز داده های شکل یافته را آغاز کنید. —- آماتک —
مجموعه برچسب