هوش تجاری – تبلو – Connect to the Data

627
منتشر شده در ۳ دی, ۱۳۹۶ توسط AMATEK
نرم افزار هوش تجاری Tableau از هر نرم افزاری ۱۰ تا ۱۰۰ برابر سریعتر عمل می کند.—- این نرم افزار برای تحلیل چگونگی کسب و کار مردم طراحی شده است.—- اطلاعات تکمیلی در مورد نرم افزار —-به همراه مشاوره در این حوزه —- آماتک
مجموعه برچسب