هوش تجاری – تبلو – Answer Questions at the Speed

641
منتشر شده در ۳ دی, ۱۳۹۶ توسط AMATEK
مدیران در بازار محصولاتی را میسندند که سهل الاستفاده تر، قابل دسترسی برای همگان و قابل استفاده تر برای همگان باشد.— شرکت Tableau مشتاقانه در این حوزه ها دست به نوآوری زده است. مشاوره و ارائه راه کارهای نوین هوش تجاری —– آماتک
مجموعه برچسب