منتشر شده در ۲۵ دی, ۱۳۹۵ توسط AmaTV
آموزش نرم افزار هوش تجاری - Tableau Software
 
دوره دوم :
Connecting to Data
 
قسمت اول :
Getting Started with Data
 
موارد آموزشی این قسمت :
 
CONNECT TO DATA SCREEN
EXCEL, CSV, AND TEXT
CONNECTING TO TABLES
 
 
 
مجموعه برچسب