دسته: گزارش گارتنر

گزارش گارتنر در مورد نرم افزار هوش تجاری – بخش ۳

دیدگاه ها درباره گزینه های استقرار هم در حال جابجایی است و روی بازار تاثیر دارد. در سه سال گذشته ۴۵ درصد از مشتریان پاسخ دهنده به نظرسنجی در این Magic Quadrant علاقه مندی خود به استقرار پلتفرمهای BI و تحلیلی به صورت ابری (Cloud) را بیان کرده اند. البته بیشترین میزان علاقه مندی از خطوط کسب وکارها نشات گرفته است.

ادامه مطلب

گزارش گارتنر در مورد نرم افزار هوش تجاری – بخش ۲

گزارش گارتنر در مورد نرم افزار های هوش تجاری – بخش ۲

ادامه مطلب

گزارش گارتنر در مورد نرم افزار هوش تجاری – بخش ۱

گزارش گارتنر با این فرضیات ارئه می شود:

در سال ۲۰۲۰ قابلیتهای smart، governed، Hadoop-based، Spark-based، Search-based و visual-based در اکتشاف داده، به یک مجموعه همگرا می شود که نسل بعدی قابلیتهای اکتشاف داده ها در پلتفرمهای-هوش-تجاری-و-تحلیلی را تشکیل می دهد.

ادامه مطلب

گزارش گارتنر در مورد نرم افزار Tableau

گزارش سالانه ی گارتنر راجع به نرم افزارهای هوش تجاری حائز اهمیت است.

ادامه مطلب