تماس با ما

آدرس: تهران، میدان صادقیه، مجتمع گلدیس، واحد ۷۲۱
تلفن: ۹۸۲۱۴۷۶۲۷۰۰۱+
فکس: ۹۸۲۱۴۲۶۹۳۱۳۰+
ایمیل: info[at]amatek.ir