بهره گیری از معماری در بهبود هوش تجاری

دانلود مقاله در حوزه هوش تجاری

مختصری از مقاله:

هوش تجاری یک اصطلاح در مدیریت کسب وکار است که برای توصیف برنامه های کاربردی و فناوری هایی به کار می رود که به منظور تجمیع، ایجاد دسترسی و تحلیل داده و اطلاعات سازمان جهت کمک به اتخاذ تصمیمات بهتر تجاری استفاده می شوند. در گذشته، سیستم های هوش تجاری با تمرکز روی back-end طراحی شده اند.اما امروزه، معماری های هوش تجاری به سمت برنامه های کاربردی تحلیلی سازمانی و به صورت چند لایه ایِ توزیع شده رفته اند.